Traduction

Wandeling Maas-Molignée

Vertrekpunt : Hotel « Les Jardins de la Molignée »
Wegwijzers : Groene rechthoeken
Afstand : 7km
Specificaties :
  • Tamelijk gemakkelijk met hoogteverschil van 80 m 
  • Het gedeelte omgeving hotel – Hun is effen en toegankelijk met kinderwagentjes
  • Het gedeelte omgeving boerderij te Hun-boerderij d’Henneumont kan modderig zijn en geeft problemen voor kinderwagens na regenval
Routebeschrijving :

Verlaat het hotel richting rondpunt (naar rechts, met de rug naar het hotel) en wandel langs de boord van de Maas onder de brug Van Yvoir.

Het hotel en toerismebureel zijn ondergebracht in the voormalige gebouwen waarvan de terreinen die werden aangekocht door Philibert Tournon in 1603 van the abdij van de Molens en waar hij een metaalverwerkend bedrijf bouwde, bevattende hoogovens, smederijen …. Na verschillende tegenslagen, kwam de eigendom in handen van de familie Bauchau. Onder hun heerschap kenden de smederijn een bloeiende activiteit en leefden er ongeveer 260 personen van (vrouwen en kinderen van het personeel inbegrepen). Door de bekwaamheid en de gang van zakendoen van Auguste Bauchau werd hij « de klein Napoléon van de smeden » genoemd.

Daarna onderging de buurt diverse wijzigingen, omschakelingen : zagen en polieren van marmer, molen en distilleerderij. (1)

U bevindt zich in de omgeving van de samenloop van de Molignée en de Maas en van de oude rivier die toeliet Yvoir te bereiken vóor de bouw van een brug in 1873.

Op de andere oever treft U de rotsen de Champalle aan en uiterst rechts, de ruïnes van Poilvache.

De vestiging van Poilvache heeft 2 bezettingen van de legertroepen van het Prinsdom Luik doorstaan : deze van 1238 tijdens dewelke de Prins-Bischop Jean D’Eppes stierf en deze van 1430 geleidt door 30.000 man onder het bevel van Jean de Heinsberg. De vestiging werd bijna opnieuw vernield zoals alle vestigingen van de Haute Meuse in 1554 door de troepen van de Koning van Frankrijk, Henri II. (1)

Volg de Maas richting Namen en neem enkele meters verder het jaagpad.

Alvorens het jaagpad te nemen ziet U aan uw linkerkant het monument ter herinnering aan luitenant de Wispelaere. Er recht tegenover, aan de rechteroever, kunt U zien wat er nog rest van de brug die in 1940 ontplofte.

De 12e mei 1940 landde de 5e compagnie van Kolonel Werner aan te Yvoir. De brug van Yvoir was nog niet ontploft door de aankomst van the Duiters, wat niet lang op zich liet wachten door de heldhaftigheid van lieutenant van de Belgische genies de Wispelaere die niet twijfelde om zich onder de kogelregen van de strijdwagens te begeven om de brug op te blazen.

Na enkele honderden meters, komt U voorbij het eiland van Yvoir.

Bij de aankomst in Hun, op uw linkerkant, een oude zandsteengroeve, materialen die vooral gebruikt werden voor het bouwen van traditionele woningen in het dorpje Hun.

Te Hun, neem het straatje onmiddellijk achter de sluis en vervolg de weg Namen-Dinant.

Neem vervolgens enkele tientallen meters het voetpad en steek over aan de voetgangersoversteekplaats juist voor de Kapel van St.Chrisrophe.

Aan de oversteekplaats bevindt zich het gebouw daterende uit 1702 hetwelk toebehoorde aan de landsheer van Hun.

In 1631, het Landgoed van Hun werd betrokken door Thierry de Celles, kanunnik van het kapittel van St Lambert te Luik.

In 1699, het Landgoed van Hun viel in handen Marguerite de Cassal.

In 1730, François-Guillaume de Propper, schoonbroer van de heer van Bioul, koopt het Lantgoed van Hun.

De kapel St. Christophe werd gebouwd in 1926 door de graaf de Lannoy, welke in Hun een eigendom verkregen had, en afgestaan aan de gemeente in 1929.

Vertrouwelingen komen regelmatig om bescherming vragen aan de heilige en om zegening van hun wagens na de zondagmis.

Stijg langs de kant tot aan de boerderij en neem onmiddelijk links voor de loods.

Bewonder de kerk St.Donat daterende uit 1851.

Aan de splitsing neemt U rechts richting bos.

Aan de uitgang van het bos komt U uit op een plateau.

Aangekomen op dit plateau kunt U de antenne RTBF van Rivière zien, de rivier en het universitair ziekenhuis van Mont-Godinne.

Vervolg rechtdoor en negeer de wegen rechts van U.

Op uw linkerkant bevinden zicht de steengroeven van Yvoir.

U bemerkt de boerderij d’Henneumont.

De boerderij is een overblijfsel van de machtige abdij van de Molens.

Zij werd in brand gestoken door de Duitsers in augustus 1914.

Eens voorbij de boerderij zullen uw ogen en uw reukzin niet ontsnappen aan het ontdekken van een groeve……………….. ,getuige van een aanwezigheid van een kalk ondergrond.

In de bossen vonden wrede gevechten plaats tussen de fransen en de duitsers in mei 1940.(2)

Volg de straat d’ Henneumont (geasfalteerd). Laat de straat « Rue de la Bossière » links van U liggen aan de uitgang van het bos en ga naar beneden om de weg de la Molignée te volgen aan de linkerkant om aan te komen aan het hotel.
Voorzichtig : opgelet voor het wegverkeer !
Voor meer details consulteer de brochures « patrimoine » uitgegeven door het Syndicat d’Initiative Anhée.
  1. Montaigle,Bouvignes en Poilvache : places fortes avancées du Comté de Namur.
  2. Mai 1940 : le général Rommel traverse l’Entre-Sambre-et-Meuse. La bataille de la Meuse dans la région d’Anhée.